Wypłata wynagrodzenia według przepisów od 2019 roku - podstawowe informacje

Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Pracodawca będzie miał też nowe obowiązki informacyjne.

Trzeba wiedzieć, że:

- Wypłata wynagrodzenia następuje na rachunek płatniczy pracownika.

- Wypłata w formie gotówkowej tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o taką formę wypłaty w postaci pisemnej lub elektronicznej.

- W terminie 21 dni od 1 stycznia 2019 r. pracodawca informuje pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo
  • złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce.

- Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania informacji przekazuje numer rachunku lub wniosek pracodawcy.

Tagi

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych HRM-System sp. z o.o. z siedzibą w  Rzeszowie przy ul. Hutników 9, w celu świadczenia usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest HRM-System sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: kontakt@hrm-system.eu lub dzwoniąc na nr. tel. +48 605 35 33 00.