Rekrutacja

Nasz dział rekrutacji specjalizuje się w selekcji i doborze kadr na stanowiska wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem kadr średniego i  wyższego szczebla. Wyszukujemy kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, predyspozycjami, doświadczeniem w różnych dziedzinach gospodarki.

Rekrutacja kandydatów jest przeprowadzana przez zespół doświadczonych konsultantów HRM-SYSTEM. W trakcie realizacji zamówień Klient jest informowany na bieżąco o jej przebiegu. Przeciętny czas rekrutacji wynosi od 2 do 4 tygodni i jest uzależniony od rodzaju stanowiska. W trakcie procesu poszukiwania kandydata korzystamy z personalnej bazy HRM-SYSTEM.
Ofertę Klienta zmieszczamy w prasie lub serwisach internetowych.

Dzięki metodzie Executive Search przedstawiamy ofertę Klienta wybranym osobom.

 

Najczęstsze grupy kandydatów to przede wszystkim:

  • kandydaci zainteresowani pracą dodatkową,
  • pracownicy szeregowi niezbędni w każdym przedsiębiorstwie,
  • kandydaci posiadający minimum średnie wykształcenie z dobrą znajomością języka obcego, obsługi komputera i programów pakietu MS Office,
  • wykwalifikowana kadra menedżerska z dużym doświadczeniem zawodowym i potencjałem twórczym,
  • trudno dostępni specjaliści na rynku pracy.

 

W ramach usług oferujemy również serwis ogłoszeniowy i preselekcję (wstępna selekcja ofert kandydatów).

Posiadamy certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 9391.

 

Zachęcamy kandydatów do zarejestrowania się w naszej bazie przesyłając swoją aplikację na adres rekrutacja@hrm-system.eu.