Płaca minimalna w 2021 roku

Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrasta o 200 zł i wyniesie 2800 zł brutto. Równocześnie zmianie ulega minimalna stawka godzinowa. Wzrośnie z obecnych 17 zł do 18,30 zł.

Płaca minimalna dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a minimalna stawka godzinowa pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (lub samozatrudnionych).

Do minimalnego wynagrodzenia wlicza się inne świadczenia, takie jak:

  • wynagrodzenia zasadnicze wyliczane w postaci czasowej, prowizyjnej, akordowej,
  • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • dodatki za szczególne warunki pracy, szczególne kwalifikacje,
  • premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe,
  • wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe
  • ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby
  • świadczenia o charakterze deputatowym (ekwiwalenty pieniężne, np. deputat węglowy, energetyczny, żywnościowy, za umundurowanie, jeśli jest przewidziane w ustawie),
  • wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w miejscu pracy lub poza nim, ale wyznaczonym przez pracodawcę (np. pełnienie dyżuru),
  • świadczenia odszkodowawcze.
Tagi

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych HRM-System sp. z o.o. z siedzibą w  Rzeszowie przy ul. Hutników 9, w celu świadczenia usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest HRM-System sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: kontakt@hrm-system.eu lub dzwoniąc na nr. tel. +48 605 35 33 00.