Obsługa PPK

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, oparte na możliwości finansowania im wpłat do PPK aż do 4% wynagrodzenia, a tym samym podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu.

Wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.

Pracodawcom oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia i bieżącej obsługi PPK.

 

Pracownicze plany kapitałowe - nasza oferta

Etap przedwdrożeniowy

Kompleksowe wsparcie przy wyborze instytucji finansowej i pomoc w przeprowadzeniu procesu informacyjnego pracowników 

Bieżąca obsługa PPK

W ogromnej części zadań, pracodawca może zostać odciążony przez naszą spółkę, która w pełnym zakresie zajmuje się nie tylko zarządzaniem i prowadzeniem planów w firmie, ale także związanym z nimi doradztwem.

Zapewniamy:

  • sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w PPK – staż pracy, wiek,
  • kontrolowanie wieku i stażu pracy osób początkowo nieuprawnionych do uczestnictwa pod kątem możliwości dopisania do listy,
  • przekazanie pierwszej i kolejnych (comiesięcznych) list uczestników do wybranej instytucji finansowej,
  • raportowanie wszelkich zachodzących zmian, dokonywanie korekt – rezygnacji uczestników, wznowień, dodatkowych przystąpień, zmian składkowych, danych osobowych,
  • wsparcie w prawidłowym naliczaniu składek.