Korzyści ze współpracy

Nasza oferta oparta jest na idei outsourcingu.

Polega ona na zlecaniu specjalistom z zewnątrz czynności nie związanych z podstawowym przedmiotem działalności, w naszym wypadku zleceniu obsługi kadrowo-płacowej oraz całości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Zabieg taki pozwala kierownictwu firmy zająć się sprawami najistotniejszymi z punktu widzenia rozwoju firmy, ale stwarza również szereg innych korzyści:
 

 • Wyposażenie stanowiska pracy osoby zajmującej się sprawami kadrowymi lub płacowymi wymaga sporo nakładów finansowych na sprzęt oraz na specjalistyczne oprogramowanie, jak również koszty związane z modernizacją w/w sprzętu i oprogramowania - dzięki naszym usługom eliminujecie Państwo wspomniane koszty.
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych wiąże się z kosztami utrzymania powierzchni biurowej (czynsz, media) i telefonów, a także z kosztami materiałów biurowych i eksploatacyjnych.
 • Samodzielne prowadzenie w firmie spraw kadrowych i płacowych wymaga nieustannej aktualizacji wiedzy z tego zakresu, a co za tym idzie udziału pracowników w kosztownych szkoleniach. Zlecając nam wspomniane czynności unikacie Państwo w/w kosztów i niepewności związanej z zastosowanymi metodami działania w konkretnych sprawach z zakresy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Taka forma współpracy pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy i bardziej precyzyjną kontrolę kosztów - zlecacie czynności za konkretna cenę nie martwiąc się o ewentualne zwolnienia lekarskie pracownika, konieczność pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku wytężonych okresów pracy.
 • Podejmując współprace z naszą firmą za stosunkowo niewielkie pieniądze uzyskujecie pewność, że od tej pory dokumenty powstające w Waszej firmie są sporządzone poprawnie pod względem merytorycznym oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, dokumenty płacowe otrzymujecie Państwo na czas z poprawnie wyliczonymi wartościami w dowolnie wybrany sposób.
 • Kadra zarządzająca pozbywa się obowiązków związanych z zarządzaniem komórką kadr i płac - stąd wynika dodatkowy czas kierownictwa na realizację najistotniejszych dla przedsiębiorstwa funkcji zarządzania.
 • Poprawa jakości - nad poprawnym wykonaniem powierzonego zadania czuwają wykwalifikowani specjaliści, zapewniając wysoką jakość usługi, dotrzymanie terminów widniejących w umowie i regulowanych przepisami prawa.

 Dodatkowe korzyści to:

 • Pełna poufność sfery kadrowo-płacowej poprzez ograniczenie liczby osób zaangażowanych w obsługę oraz mających dostęp do danych o wynagradzaniu.
 • Utajnione paski wynagrodzeń.
 • Poprawa płynności finansowej.
 • Zapewniamy najnowocześniejszy system informatyczny.
 • Szybki dostęp do informacji (zgodnie z zatwierdzonymi procedurami).
 • Dodatkowe zabezpieczenie interesów naszych klientów polisą OC z tytułu prowadzonych usług na kwotę 500.000 zł - ponosimy pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uchybienia i błędy w świadczeniu usług kadrowo-płacowych.


Wspólnie z naszymi Klientami znajdujemy i wdrażamy efektywne rozwiązania z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.