Jak często trzeba przeprowadzać szkolenia BHP?

Pierwsze szkolenie BHP pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe musi przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPoż.
Następny termin uzależniony jest od stanowiska jakie pracownik zajmuje. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu BHP powinno odbyć się do roku od pierwszego szkolenia.
Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ten czasookres wynosi pół roku.
Następnie czasookresy kształtują się następująco:
 
- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach BHP) co 1 rok,
- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat,
- Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat.


Firma HRM-SYSTEM prowadzi szkolenia BHP, PPoż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.