Co zrobić jeżeli w zakładzie pracy zdarzył się wypadek przy pracy?

W pierwszej kolejności należy pomóc poszkodowanemu, zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe należy dodatkowo zgłosic do Państwowej Inspekcji Pracy, powiadomić prokuraturę a w przypadku zatruc dodatkowo Państwową Inspekcję Sanitarną. W skład zespołu powypadkowego wchodzi specjalista ds. BHP i wyznaczony pracownik posiadający aktualne szkolenie z zakresu BHP.
Jeżeli w zakładzie pracy nie ma specjalisty ds. BHP można wynająć zewnętrznego specjalistę do zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Firma HRM-SYSTEM zajmie się kompleksowo wykonaniej odpowiednie dokumentacji powypadkowej.