BHP

 1. Tworzenie służby bhp w firmach - stały nadzór BHP.
 2. Szkolenia wstępne (Certyfikat Instytucji Szkoleniowej nr 2.18/00133/2017)
 3. Szkolenia okresowe (dla pracodawców, pracowników biurowych i fizycznych). Kursy on-line: www.e-bhp.com
 4. Doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 5. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych.
 6. Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego.

  * Środowisko pracy kształtowane jest przez szereg czynników, także szkodliwych dla zdrowia a nawet życia. Zatem prawie każda praca związana jest z ryzykiem zawodowym, czyli prawdopodobieństwem wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń jak wypadki lub choroba zawodowa. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. zobowiązuje pracodawców do przeprowadzenia w swojej firmie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

   * Proponujemy przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w Państwa Firmie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 7. Sporządzanie dla ZUS dokumentacji powypadkowej.

   * Prawie 100 tysięcy osób rocznie ulega wypadkom wskutek łamania przepisów bhp w czasie pracy oraz w drodze do lub z pracy. W razie zaistnienia wypadku, pracodawca zobowiązany jest, w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r., zapewnić poszkodowanemu: pierwszą pomoc, zabezpieczyć miejsce wypadku, zbadać przyczyny i okoliczności wypadku oraz sporządzić właściwą dokumentację.

  - Przeprowadzenie postępowania powypadkowego w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy.

  - Opracowanie dokumentacji powypadkowej:
       - w przypadku wypadku przy pracy: protokół powypadkowy, Statystyczna Karta Wypadku, rejestr wypadków, pismo przewodnie do ZUS
       - w przypadku wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy: karta wypadku, pismo przewodnie do ZUS

  * Nasza firma oferuje Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej. Czynności te wykonywane są zgodnie z wymaganymi procedurami, a osoba wykonująca dokumentację posiada wymagane uprawnienia.
 8. Uczestniczenie w trakcie kontroli przez organy zewnętrzne upoważnione do kontroli, takich jak: PIP, UP, ZUS
  (udzielanie informacji kontrolującym i opracowywanie korespondencji pokontrolnej).
 9. Nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich.
 10. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia.
 11. Wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych